Innoveren: een noodzaak?

Innovatie is van essentieel belang om als bedrijf vooruit te gaan. Bedrijven die niet innoveren staan stil en zullen uiteindelijk verdwijnen. Om zich van het bestaande aanbod te onderscheiden, is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar vernieuwende diensten en producten. Deze toolkit is een resultaat van VICA een gezamenlijk project van VRA, BAAV en Thomas More-Memori gefinancierd door het VLAIO.

Innovatiestappen

De vijf stappen om tot een nieuw product/dienst te komen en te introduceren op de markt zijn:
• Stap 1: Ken uw klant
• Stap 2: Ideeën genereren
• Stap 3: Ideeën zichtbaar maken
• Stap 4: Van idee naar project
• Stap 5: Blijven innoveren, blijven groeien!

Stap 1: Ken uw klant

Hoe de klant in elkaar zit en wat hij wil, leid je af uit marktonderzoek en trendwatching. Wereldwijde ontwikkelingen of trends hebben hun invloed op toerisme. De kritische consument en toenemende concurrentie dwingen ondernemers om sneller in te spelen op marktontwikkelingen en veranderende wensen en behoeften van klanten. Het opvolgen van trends is dan ook een noodzaak. Het geeft een antwoord op de vraag waar de kansen voor morgen en overmorgen liggen.

Meer weten ?

Stap 2: Ideeën genereren

Om nieuwe frisse ideeën te vinden, is het doorbreken van klassieke denkpatronen en routines van essentieel belang. Het out-of-the-box denken leidt tot het bedenken van onverwachte oplossingen. Er zijn twee belangrijke aspecten aan brainstormen: divergeren en convergeren.

Meer weten ?

Stap 3: Ideeën zichtbaar maken

Na de ideeëngeneratie ga je met een concreet idee aan de slag te gaan. Het business model canvas brengt de voornaamste aspecten van de bedrijfsvoering in kaart. Het opstellen van persona en het uitschrijven van de custumor journey map bieden een dieper inzicht in de klant.

Meer weten ?

Stap 4: Van idee naar project

Het is nu de moment om bij de consument de eerste ideeën af te toetsen. Concept testing en prototyping helpen je om productconcepten te testen en te verbeteren in een vroeg stadium, voordat de implementatie wordt opgestart. Vervolgens stippel je in een businessplan de strategische koers uit en toets je de praktische en financiële haalbaarheid van de onderneming.

Meer weten ?

Stap 5: Blijven innoveren, blijven groeien!

De doelstellingen van de innovatie moeten steeds SMART geformuleerd worden: specific, measurable, achievable, realistic en time-bound. Eens het idee geïmplementeerd is, is het belangrijk om te meten hoe goed de uitvoering ervan verloopt. Daarnaast is het zeer zinvol om jouw business te benchmarken (vergelijken) met gelijkaardige bedrijven binnen de sector.

Meer weten ?